KONKURS MŁODY PRZEDSIĘBIORCA ROKU 2015


Konkurs Młody Przedsiębiorca 2015 - Logo

Ogólnopolski Konkurs Młody Przedsiębiorca Roku rusza już po raz drugi i zaprasza do udziału młode pokolenie biznesu. Ideą Konkursu jest wyłonienie młodego przedsiębiorcy, który swoimi działaniami pokazuje, że można osiągnąć sukces w dowolnej branży. Wyróżnienia zostaną przyznane podczas finału na  uroczystej Gali w ramach V Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach                               (12-14.10.2015r.).

O tytuł Młodego Przedsiębiorcy 2015 mogą ubiegać się przedsiębiorcy do 35. roku życia, którzy prowadzą swoje przedsiębiorstwo w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub są właścicielami/współwłaścicielami spółek założonych po 31 października 2012 roku. Konkurs składa się z trzech etapów:

 • Zgłoszenie odbywają się poprzez formularz dostępny na stronie mlodyprzedsiebiorca.org/konkurs
 • Casting przed jury Konkursu wybranych przedsięwzięć biznesowych.
 • Gala finałowa z udziałem nominowanych młodych przedsiębiorców.

Jurorzy Konkursu, prócz głównego tytułu, przyznają także wyróżnianie grand prix oraz wyróżnienia w kategoriach:

 • moda&dizajn,
 • biznes tradycyjny,
 • ICT,
 • technologie medyczne&rynek zdrowia.

Swoje nagrodę przyzna również redakcja Pierwszego Miliona.

Zapraszamy do zapoznania się z warunkami udziału w II edycji ogólnego Konkursu dla młodych przedsiębiorców oraz zgłaszania swoich firm. Na Konkurs zaprasza Forum Młodych Przedsiębiorców Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach wraz z Pierwszym Milionem i Funduszem Górnośląskim S.A.  oraz partnerami programu „Młody Przedsiębiorca w Nowoczesnym Mieście”. Na zgłoszenia czekamy do 31 sierpnia 2015 r.

UWAGA! PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ W RAMACH I ETAPU ZOSTAŁO WYDŁUŻONE DO 7 WRZEŚNIA 2015 R. GODZ. 23:59!

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU


Regulamin konkursu „Młody Przedsiębiorca Roku 2015” 

 1. Konkurs jest organizowany przez Forum Młodych Przedsiębiorców Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach (Komisję Rady Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach) i skierowany jest do uczestników programu „Młody Przedsiębiorca w Nowoczesnym Mieście”, którzy spełniają jego wymagania (prowadzą przedsiębiorstwo nie więcej niż trzy lata od daty jego powstania, a właścicielem/współwłaścicielem/wspólnikiem jest osoba do 35. roku życia) oraz zarejestrowali się jako przedsiębiorcy na stronie mlodyprzedsiebiorca.org
 2. W wyniku Konkursu zostaną przyznane następujące tytuły:
  1. „Młody Przedsiębiorca Roku 2015”.
  2. Wyróżnienia – jury konkursu może podjąć decyzję o przyznaniu dowolnej ilości wyróżnień w dowolnych zakresach
  3. Jury wręczy cztery wyróżnienia „branżowe” w następujących kategoriach: IT&ICT, moda&dizajn, medycyna&technologie medyczne, branże tradycyjne.
 3. Termin trwania konkursu: 25.05.2015 – 30.10.2015 r.
 4. Konkurs składa się z dwóch etapów:
  1. Etap I – wypełnienie formularza zgłoszeniowego i opisanie w kilku zdaniach swojego największego sukcesu związanego z prowadzonym własnym biznesem (max. 3000 znaków ze spacjami). Można dodatkowo dostarczyć referencje od klienta.
  2. Etap II – casting konkursowy przed jurorami. Każdy z uczestników będzie miał
   za zadanie zaprezentować swój biznes przed jurorami. Castingi będą ograniczone czasowo. Przydział czasu na jedną prezentację poda organizator konkursu wraz z informacją o zakwalifikowaniu się do II etapu. Prezentacje będą odbywały się online
   za pośrednictwem ogólnodostępnych środków komunikacji video (typu skype). Jury może poprosić o dostarczenie rekomendacji od klienta/kontrahenta i złożenia oświadczenia
   o niezaleganiu wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego.
 5. W skład jurorów wchodzi zespół zarządzający oraz eksperci Programu „Młody Przedsiębiorca
  w Nowoczesnym Mieście” – łącznie 11 osób.
 6. Zespół zarządzający Programem do składu jury może zaprosić na jednym lub na obydwu etapach dodatkowe osoby.
 7. Kalendarz:
  • 31.08.2015 – dzień zakończenia działań promocyjnych i nadsyłania zgłoszeń poprzez wypełnienie formularza dostępnego na www.mlodyprzedsiebiorca.org
  • 07.09.2015 ZMIANA! 21.09.2015 – termin zakończenia oceny wniosków zgłoszeniowych i dzień ogłoszenia listy Młodych Przedsiębiorców dopuszczonych do II etapu.
  • 15.09.2015  ZMIANA! 29.09.2015 – termin castingu konkursowego dla firm z największą ilością punktów
   w I etapie (skład jury decyduje o ostatecznej ilości firm, które zaprasza na casting, licząc od tych z największą ilością punktów zdobytych w I etapie).
  • 12-14.10.2015 – przyznanie tytułów podczas V Europejskiego Kongresu Małych
   i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach (szczegóły dot. miejsca, daty i godziny wręczenia zostaną podane do końca września 2015r.).
 8. Warunkiem otrzymania tytułu i wyróżnień jest osobiste stawiennictwo na gali wręczenia nagród podczas V Europejskiego Kongresu MŚP w Katowicach.
 9. Spośród zgłoszonych Młodych Przedsiębiorców do Konkursu magazyn „Pierwszy Milion” może przyznać do trzech „Wyróżnień od Pierwszego Miliona”.
 10. Decyzja jurorów i magazynu „Pierwszy Milion” o przyznaniu tytułów i wyróżnień jest ostateczna.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu oraz do odwołania Konkursu
  w dowolnym momencie i bez podawania przyczyny.
 12. Wszelkich informacji udziela Zespół Zarządzający Programem „Młody Przedsiębiorca
  w Nowoczesnym Mieście” www.mlodyprzedsiebiorca.org

 

KONKURS MŁODY PRZEDSIĘBIORCA ROKU WSPIERAJĄ:

PIERWSZY MILION ok(1)

FG

Startup_logo