Firma: NadzorKorporacyjny.pl
Stanowisko: Właściciel

Piotr Rybicki

Profil zawodowy: specjalizuje się w finansach korporacyjnych oraz nadzorze właścicieskim, posiada doświadczenie jako wiceprezes zarządu ds. finansowych w spółce giełdowej, a obecnie zasiada w 3 radach nadzorczych, przeprowadził ponad 400 specjalistycznych szkoleń oraz opublikował ponad 400 specjalistycznych publikacji, ponadto autor 6 książek o tematyce finansowej. wykładowca na kursach dla kandydatów na członków rad nadzorczych, inicjator „Konferencji Rada Nadzorcza”, Wiceprzewodniczący Komisji Małych i Średnich Przedsiębiorstw działającej przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach, biegły
rewident, www.nadzorkorporacyjny.pl

Edukacja: Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Zainteresowania: gra w golfa