Rola w Programie: Menedżer Programu

Janusz Dramski

Profil zawodowy: Obecnie Manager Business Link Katowice, a wcześniej specjalista i menadżer, zajmujący się sprzedażą, wsparciem sprzedaży, działaniami marketingowymi w polskich i zagranicznych korporacjach (ING, DB Schenker, Getin Noble Bank i Getin Leasing).

Człowiek wielu zainteresowań i szerokiej działalności społecznej. Od 2006 roku związany z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach, a w szczególności z Forum Młodych RIG w Katowicach, gdzie w 2008 roku został powołany w skład zarządu, a od 2011 roku przewodniczy jego pracom. Inicjator i organizator wielu projektów społecznych realizowanych przez Forum Młodych RIG (m.in. coroczne Okrągłe Stoły Eksperckie dot. praktyk i staży studenckich, comiesięczne Spotkania Gospodarcze, Koncert na Dachu). Od 2014 Wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.

Wcześniej związany m.in. z Niezależnym Zrzeszeniem Studentów, jako przewodniczący oddziału na AE w Katowicach oraz członek władz krajowych, czy też z samorządem studenckim, jako wiceprzewodniczący Parlamentu Studentów Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

Wspierał starania Katowic o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury oraz współpracował przy tworzeniu wniosku aplikacyjnego o tytuł Europejskiej Stolicy Młodzieży. Praca społeczna była i jest jego wielką pasją, a chęć zmieniania otaczającej rzeczywistości wciąż motywuje go do działania.

Edukacja: Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Politechnika Śląska oraz Executive MBA w GFKM i IAE AIX-EN-PROVENCE Graduate School of Management, Marseille Universite.

Zainteresowania: Dziedzictwo poprzemysłowe regionu (współorganizator dwóch edycji konferencji Nowoczesne Zasoby Śląska), rozwój młodych ludzi (organizator czterech edycji Ekonomicznego Forum Młodych w Katowicach) i sektor MŚP (współorganizator trzech edycji Europejskiego Kongresu MŚP w Katowicach).