Grzegorz Kurzyp

Od kilkunastu lat związany z polskim i europejskim rynkiem wydawniczym, w obszarze produktów i usług edukacyjnych dla profesjonalistów i konsumentów. Odpowiedzialny za strategiczne i operacyjne zarządzanie przedsiębiorstwami. Doradca zarządów firm notowanych na GPW, MŚP i startupów. Specjalizuje się w budowie i rozwoju firm i produktów w oparciu o subskrypcyjny model biznesowy. Wykorzystując przy tym szereg metodyk i narzędzi, jak Agile Development, Design Thinking, Business Model Canvas, Lean Startup.

Ekspert współpracujący z Izbą Wydawców Prasy, Inkubatorem Innowacyjności Politechniki Warszawskiej i RiG Katowice. Gościnny wykładowca na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Z wykształcenia politolog. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,  Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Leona Koźmińskiego