05.09.2018

Mentoring – V edycja Programu Młody Przedsiębiorca w Katowicach 2018
Mentoring w ramach Programu Młody Przedsiębiorca w Katowicach to cykl spotkań z ekspertami – praktykami biznesu, którzy będą pracować z wybranymi doświadczonymi przedsiębiorcami nad wyzwaniami i problemami, które napotykają w swojej działalności biznesowej. Inicjatywa ta realizowana przez Forum Młodych Przedsiębiorców Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach wspólnie z Miastem Katowice.

KTO JEST MENTOREM?

Mentorzy Programu będą wspierać wyselekcjonowaną grupę Młodych Przedsiębiorców podczas indywidualnych spotkań. Każdy z nich nieodpłatnie udzieli swojego wsparcia.
Grzegorz Dymek – Założyciel Anshar Studios S.A.
Agata Hagno – Prezes Zarządu DPM Sp. z o.o.
Piotr Kowalski – Założyciel Press To Read i PR Manager JadeZabiore.pl
Grzegorz Kurzyp – General Manager  QL Max
Rafael Moucka – Założyciel Positive Technology
Mateusz Pycia – Założyciel i CEO Globkurier

 

JAK BĘDZIE WYGLĄDAŁ MENTORING?

W okresie od października do listopada 2018 roku wybrani Młodzi Przedsiębiorcy spotkają się z Mentorami Programu. W sumie odbędą się 4 spotkania po 1,5 godziny, razem 6 godzin roboczych. Uczestnik Mentoringu wskaże, jakie cele będzie chciał osiągnąć poprzez uczestnictwo w Programie Mentoringowym. W ciągu 2 miesięcy jego trwania ma czas na zrealizowanie określonej zmiany, w tym czasie zaś może liczyć na doradztwo ze strony Mentora.
 

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ?

Inicjatywa ta skierowana jest do Młodych Przedsiębiorców – osób w wieku do 35. roku życia, które prowadzą firmę nie dłużej niż trzy lata. Warunkiem udziału w Programie Mentorskim jest posiadanie siedziby/oddziału lub miejsca/ dodatkowego miejsca wykonywania działalności gospodarczej na terenie miasta Katowice, jak również – w przypadku firm z siedzibą/zarejestrowanych poza Katowicami – posiadanie biura, pakietu w inkubatorze, miejsca w coworkingu, sklepu,show room’u, punktu usługowego czy innej formy fizycznego prowadzenia działalności gospodarczej w Katowicach.
 

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ?

Pierwszym krokiem przyjęcia do programu mentoringowego jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego ➡️ http://bit.ly/MentoringMP2018
 
Służy on poznaniu stopnia rozwoju prowadzonej działalności, branży oraz motywacji do uczestnictwa w Programie. Rekrutacja ma na celu skuteczne dopasowanie profilu firmy i jej potrzeb do wiedzy i umiejętności Mentora. Podczas analizy formularza zgłoszeniowego oceniane jest kompletne wypełnienie formularza i rzetelna odpowiedź na każde z zadanych pytań. 
 
Zgłoszenia oraz udział w Mentoringu są bezpłatne. Aplikacje przyjmujemy do 24.09.2018 r.
 

REGULAMIN

 

KONTAKT

Krzysztof Wróblewski
Wiceprzewodniczący Forum Młodych Przedsiębiorców RIG w Katowicach
kwroblewski@rig.katowice.pl
Współorganizatorem Programu Mentoringowego dla Młodych Przedsiębiorców, realizowanego w ramach Programu Młody Przedsiębiorca w Katowicach, jest Miasto Katowice.

Dla mediów:

Janusz Dramski jdramski@rig.katowice.pl

+48 696 - 601 - 863

Dla mediów:

Wiktoria Nycz wnycz@rig.katowice.pl

+48  691 - 949 - 220

Forum Młodych Przedsiębiorców Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach
ul. Opolska 15,
40-084 Katowice